G-C2VV92TBMZ
030 - 2766 431 / 06 - 2290 7225 | 24 uur per dag bereikbaar info@aafkesmienk.nl

Uitvaartbegeleider

Ik heb op latere leeftijd met heel mijn hart het vak van uitvaartbegeleider gekozen. 

Ik werk vanuit mijn éénvrouws-bedrijf, waardoor ik volledig kan werken zoals ik dat wil. Ik kan mijn aandacht en tijd besteden op de manier zoals ik denk dat dat goed en nodig is. Vanuit deskundigheid en met aandacht voor u help ik met het vormgeven van het afscheid van uw geliefde. Een afscheid dat recht doet aan de overledene en zijn of haar leven. Op de manier zoals u en uw nabestaanden dat willen. Ik werk met betrokken leveranciers en collega’s, die ik persoonlijk ken. 

Leven en dood verbonden

Ik kom graag met u praten over uw (naderende) levenseinde en alle zaken die u daarbij bezighouden, juridisch, zakelijk, medisch, praktisch en emotioneel. Het besef van mijn eigen sterfelijkheid is belangrijk voor mij. Hierdoor kan ik meer kwaliteit aan mijn sterven geven: ik weet wat ik belangrijk vind, heb bijvoorbeeld nagedacht over welke behandelingen ik wel of niet zou willen, welke regelingen ik in mijn testament wil maken, en wat ik belangrijk vind voor na mijn dood. Door meer kwaliteit aan mijn sterven te geven kan ik meer kwaliteit aan het leven van vandaag geven. 

Meer over Aafke

Het overlijden van geliefde mensen dichtbij, als laatste mijn broer Hans in december 2018, heeft me geholpen mijn leven om te zetten en voluit voor dit vak te kiezen. Ik heb de opleiding tot uitvaartbegeleider afgerond in oktober 2020. Alles wat maakt en heeft gemaakt dat ik Aafke ben zet ik in in dit vak.

Ik woon met mijn partner in Houten, het is zo waardevol dat we elkaar op latere leeftijd hebben gevonden. We hebben een fijn sociaal netwerk. Liefde en humor spelen een belangrijke rol in ons leven. We hebben samen vier volwassen kinderen, het is mooi om hun leven van dichtbij te volgen.

 

 

Aafke's Uitvaartbegeleiding staat voor inzet bij begeleiding van de uitvaart en bij beantwoording van vragen en aangeven van wensen m.b.t. het levenseinde
Adres:
Lijsterhaag 22
3993 AT  Houten
KvK: 76430324